Szukaj
Wyniki wyszukiwania w słowach kluczowych dla frazy: zarząd
 
 
 
 
W dniu 15 marca 2013 r. o godz. 12:30 nastąpiło otwarcie ofert w ogłoszonym przez KZGW przetargu nieograniczonym pt. "PROJEKT, BUDOWA I WDROŻENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI GWARANCYJNEJ PO WDROŻENIU TEGO SYSTEMU".
 
 
W dniach od 7 do 9 października 2014 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB) w Oddziale w Krakowie odbyła się XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń pt. „Zarządzanie w warunkach kryzysowych”, którą otworzył prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski, Opiekun Naukowy Szkoły Zastępca Dyrektora ds. Badawczych.
 
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”
 
 
W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja poświęcona działaniom i inwestycjom realizowanym dla poprawienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zaprezentowano aktualny stan realizacji projektu ISOK.