Szukaj
Wyniki wyszukiwania w słowach kluczowych dla frazy: projekt
 
 
 
 
 
Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami.
 
 
Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.
 
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że przekazanie ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r. Pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu MZP i MRP opublikowane zostały mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie pdf.
 
 
 
 
Projekt kierowany jest przede wszystkim do społeczeństwa, gdyż dzięki projektowi każda osoba dysponująca komputerem z dostępem do Internetu, będzie mogła sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to o jak dużym stopniu zagrożenia.
 
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z władzami spółki Qumak S.A. notowanej na giełdzie na projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu.
 
 
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z władzami spółki Qumak S.A. notowanej na giełdzie na projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu.
 
 
W dniach 10-14 marca 2014 r. odbędzie się w Hanowerze kolejna edycja Targów CeBIT, których tegorocznym tematem przewodnim będzie Datability, czyli możliwość korzystania z dużych ilości danych (big data) w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.
 
 
Na stoisku urzędu, wchodzących w skład narodowej prezentacji w sekcji gov. targów można przetestować najnowszą odsłonę serwisu Geoportal.gov.pl oraz dane zebrane i aktualizowane w ramach projektów Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania oraz ISOK.
 
 
 
 
 
W dniu 9 kwietnia KE zdecydowała o przyznaniu Polsce łącznie 179 mln euro na dwa projekty dot. informatyzacji i cyfryzacji. Oba projekty są finansowane w ramach priorytetu Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w polskim programie regionalnym „Innowacyjna Gospodarka”.
 
 
 
 
 
 
W dniach 24-27 czerwca b.r. w centrum kongresowym Firenze we Florencji (Włochy) odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana INSPIRE 2013: The Green Renaissance.