Szukaj
Wyniki wyszukiwania w słowach kluczowych dla frazy: prawna
 
 
Regulacje dotyczące możliwości czy też niemożliwości budowania na terenach zalewowych zawarto w ustawie Prawo wodne. Ustawa ta, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, wprowadza bezpośrednie zakazy zabudowy na obszarach wyznaczonych jako szczególnie zagrożone powodzią.