Szukaj
Wyniki wyszukiwania w słowach kluczowych dla frazy: prasa
 
 
Budowa „Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” realizowana jest przez konsorcjum złożone z kluczowych instytucji państwowych:
 
 
ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami) będzie pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie kompleksowym systemem informatycznym, zawierającym pełne dane o terenach zagrożonych powodzią.
 
 
W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja poświęcona działaniom i inwestycjom realizowanym dla poprawienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zaprezentowano aktualny stan realizacji projektu ISOK.