Szukaj
Wyniki wyszukiwania w słowach kluczowych dla frazy: isok
 
 
 
 
– Budowa systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych. Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu położono na wspomaganie zarządzania ryzykiem powodziowym, co służyć będzie zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zjawiska powodzi w Polsce – powiedziała Iwona Koza, Prezes KZGW podczas otwarcia konferencji „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”. W ramach konferencji która odbyła się 3 grudnia 2015 r. w ATM Studio w Warszawie, zrealizowana została również debata „ILE WIEMY O POWODZIACH? – wiedza dla bezpieczeństwa”.
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt kierowany jest przede wszystkim do społeczeństwa, gdyż dzięki projektowi każda osoba dysponująca komputerem z dostępem do Internetu, będzie mogła sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to o jak dużym stopniu zagrożenia.
 
 
W dniu 28.11.2012 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja pt. ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”. W konferencji uczestniczyło ponad 300 ważnych przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych oraz instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK z całej Polski.
 
 
 
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z władzami spółki Qumak S.A. notowanej na giełdzie na projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu.
 
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadził ostatnie testy i odebrał prace czwartego, przedostatniego etapu budowy systemu informatycznego ISOK. Wykonawca, firma Qumak, zakończyła pracę nad wersją pilotażową systemu.
 
 
 
 
 
 
 
Budowa Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami weszła w etap tworzenia szczegółowych map terenów zagrożonych powodzią - „Obecnie intensywnie pracujemy nad tworzeniem skomplikowanych modeli hydraulicznych rzek, aby „wlać” do nich wodę powodziową i wyliczyć, które tereny zostaną zalane, także w przypadku przerwania obwałowań.
 
 
Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.
 
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że przekazanie ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r. Pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu MZP i MRP opublikowane zostały mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie pdf.
 
 
Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami.
 
 
 
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z władzami spółki Qumak S.A. notowanej na giełdzie na projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu.
 
 
Portal Geoforum.pl opublikował informację na temat pozyskania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kolejnego zbioru danych powstającego w ramach projektu ISOK.
 
 
 
Podczas tegorocznej edycji Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który odbył się w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (26-27.10), prezentowany był Informatyczny System Osłony Kraju.
 
 
W dniach 10-14 marca 2014 r. odbędzie się w Hanowerze kolejna edycja Targów CeBIT, których tegorocznym tematem przewodnim będzie Datability, czyli możliwość korzystania z dużych ilości danych (big data) w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.
 
 
W dniu 24 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Opracowanie i wykorzystanie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.”
 
 
Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA oraz Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS dobiegły końca. ISOK jak na innowacyjny w skali Europy projekt przystało oczywiście prezentowany był również podczas tego wydarzenia.
 
 
 
 
ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami) będzie pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie kompleksowym systemem informatycznym, zawierającym pełne dane o terenach zagrożonych powodzią.
 
 
 
W dniu 9 kwietnia KE zdecydowała o przyznaniu Polsce łącznie 179 mln euro na dwa projekty dot. informatyzacji i cyfryzacji. Oba projekty są finansowane w ramach priorytetu Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w polskim programie regionalnym „Innowacyjna Gospodarka”.
 
 
Portal crn.pl zamieścił informację o otwarciu ofert w ogłoszonym przetargu na "PROJEKT, BUDOWA I WDROŻENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI GWARANCYJNEJ PO WDROŻENIU TEGO SYSTEMU".
 
 
Budowa „Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” realizowana jest przez konsorcjum złożone z kluczowych instytucji państwowych:
 
 
O informatycznym systemie ochrony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami mówi Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
 
 
 
 
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”
 
 
W dniu 31 lipca 2013 r. Witold Sumisławski Prezes KZGW zaprezentował projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) i możliwości wykorzystania jego produktów przez jednostki samorządu terytorialnego np. w zakresie przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego.
 
 
Informacja o powstaniu Sytemu wraz z wypowiedzią Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.
 
 
 
W dniach 16-17 maja 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się IX Ogólnopolskie Sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE” a tegorocznym tematem przewodnim były „Prawne i praktyczne aspekty wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej”.
 
 
Redaktor Krzysztof Grzesiowski rozmawia ze Stanisławem Gawłowskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska
 
 
W dniach 24-27 czerwca b.r. w centrum kongresowym Firenze we Florencji (Włochy) odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana INSPIRE 2013: The Green Renaissance.
 
 
 
 
W dniu 15 marca 2013 r. o godz. 12:30 nastąpiło otwarcie ofert w ogłoszonym przez KZGW przetargu nieograniczonym pt. "PROJEKT, BUDOWA I WDROŻENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI GWARANCYJNEJ PO WDROŻENIU TEGO SYSTEMU".
 
 
Oryginalne pomysły, niekonwencjonalne rozwiązania, innowacyjne idee i prototypy produktów, a wśród nich innowacyjny Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzywczajnymi zagrożeniami (ISOK) – oto wizytówka Międzynarodowych Targów Gdańskich TECHNICON-INNOWACJE (22-23.10).
 
 
Umieszczony dwuminutowy film przedstawia most Świętokrzyski i Stadion Narodowy wykorzystujący dane ze skaningu laserowego wykonanego w ramach projektu ISOK.
 
 
Stacja TVN CNBC rozmawia z Włodzimierzem Karpińskim, Wiceminister administracji i cyfryzacji m.in. o ryzyku powodziowym w Polsce oraz ISOK
 
 
Na stronie internetowej premier.gov.pl ukazała się informacja o realizowanym projekcie:
 
 
Podczas III edycji Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH (14-15.10) nowości rynkowe prezentuje 80 firm zajmujących się nanotechnologią, drukiem 3D, parków technologicznych, ośrodków badawczych i naukowych.
 
 
 
 
 
W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja poświęcona działaniom i inwestycjom realizowanym dla poprawienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zaprezentowano aktualny stan realizacji projektu ISOK.
 
 
6 października we Wrocławiu rozpoczęły się Dni Dewelopera organizowane przez Polski Związek Firm Deweloperskich, NBP i Zachodnią Izbę Gospodarczą. Uczestnikiem Dni jest także Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, prezentujący Informatyczny System Osłony Kraju.
 
 
Październik jest miesiącem aktywności na wielu polach gospodarczych, toteż Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej aktywnie włączył się w serię konferencji i seminariów, w trakcie których upowszechniany jest Informatyczny System Osłony Kraju.