Szukaj
Wyniki wyszukiwania w słowach kluczowych dla frazy: informacja prasowa
 
 
Budowa „Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” realizowana jest przez konsorcjum złożone z kluczowych instytucji państwowych:
 
 
Budowa Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami weszła w etap tworzenia szczegółowych map terenów zagrożonych powodzią - „Obecnie intensywnie pracujemy nad tworzeniem skomplikowanych modeli hydraulicznych rzek, aby „wlać” do nich wodę powodziową i wyliczyć, które tereny zostaną zalane, także w przypadku przerwania obwałowań.
 
 
ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami) będzie pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie kompleksowym systemem informatycznym, zawierającym pełne dane o terenach zagrożonych powodzią.