Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Dodany:04.05.2013,

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozpoczęło działalność 2 sierpnia 2008 roku na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Jego utworzenie jest znaczącym krokiem w budowaniu efektywnego i kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w sprawach zarządzania kryzysowego, zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie analizy występujących w danym momencie zagrożeń, na podstawie informacji i danych uzyskiwanych ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz na podstawie danych uzyskiwanych od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.

 
 
Adres strony www: