O projekcie

O projekcie

Dodany:30.04.2013,

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.

Więcej o projekcie:

Szczegóły na temat produktów projektu ISOK zostały przedstawione podczas konferencji Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), która odbyła się w Warszawie w dniu 28.11.2012 r. oraz w dziale Produkty projektu ISOK.