Numeryczny Model Terenu (NMT) i Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT)

Numeryczny Model Terenu (NMT) i Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT)

Dodany:13.05.2013,

W zakresie numerycznego modelu terenu (NMT) oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) w ramach Projektu planowane jest pozyskanie przez GUGIK danych wysokościowych dla zlewni rzek o powierzchni ponad 288 000 km² terenu Polski.

Dane pomiarowe zostaną pozyskane przy użyciu nowoczesnej i bardzo wydajnej technologii - lotniczego skaningu laserowego (ALS - Airborne Laser Scanning). Pozyskane metodą ALS chmury punktów pomiarowych (około 16 bilionów punktów pomiarowych) zostaną poddane procesowi klasyfikacji, a następnie z odpowiednich klas zostaną wygenerowane produkty: numeryczny model terenu (klasy grunt i  woda) oraz numeryczny model pokrycia tereny (klasy: grunt, budynki, roślinność, woda). W celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych każdy produkt zostanie poddany odpowiednim procedurom kontroli jakości właściwym dla materiałów i danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymagań Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

W rezultacie działań wykonanych w ramach niniejszego Projektu zostaną pozyskane i odpowiednio zorganizowane dokładne dane wysokościowe, które uzupełnione danymi wysokościowymi zgromadzonymi już w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym utworzą aktualną, spójną bazę danych wysokościowych na obszarze całego kraju.

Poza opracowaniem na podstawie tych danych map zagrożenia i ryzyka powodziowego znajdują one szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki – planowaniu przestrzennym (tworzenie modeli 3D miast), wsparciu akcji ratowniczych i specjalnych, wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, transporcie i turystyce.

 

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Zakończono realizację produktów.