Media o projekcie

Dzienik Gazeta Prawna - Gmina musi udostępnić informacje o zagrożeniu powodzią

Dodany:12.11.2015,
Regulacje dotyczące możliwości czy też niemożliwości budowania na terenach zalewowych zawarto w ustawie Prawo wodne. Ustawa ta, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, wprowadza bezpośrednie zakazy zabudowy na obszarach wyznaczonych jako szczególnie zagrożone powodzią.

Regulacje dotyczące możliwości czy też niemożliwości budowania na terenach zalewowych zawarto w ustawie Prawo wodne. Ustawa ta, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, wprowadza bezpośrednie zakazy zabudowy na obszarach wyznaczonych jako szczególnie zagrożone powodzią.

 
 
Adres strony www: