Media o projekcie
Dzienik Gazeta Prawna - Gmina musi udostępnić informacje o zagrożeniu powodzią
12.11.2015
Regulacje dotyczące możliwości czy też niemożliwości budowania na terenach zalewowych zawarto w ustawie Prawo wodne. Ustawa ta, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, wprowadza bezpośrednie zakazy zabudowy na obszarach wyznaczonych jako szczególnie zagrożone powodzią. czytaj więcej
 
 
Gazeta Wybrcza - Gdzie zagraża nam wielka woda, można sprawdzić na specjalnej mapie.
12.11.2015
Mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią? Gdzie nie wolno wybudować domu, bo działce grozi zalanie? Można to już sprawdzić na stronie internetowej. Mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią? Gdzie nie wolno wybudować domu, bo działce grozi zalanie? Można to już sprawdzić na stronie internetowej. czytaj więcej
 
 
KarolWSieci - Zagrożenia - Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
01.11.2015
 
 
Serwis Samorządowy PAP – Granice ryzyka. Powstają precyzyjne mapy zagrożenia powodziowego
02.08.2013
 
 
 
portalsamorzadowy.pl – Musimy odsunąć powódź od ludzi
01.08.2013
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4