Materiały prasowe

Budowa systemu informatycznego dla projektu ISOK rozpoczęta

Dodany:29.08.2013,
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z władzami spółki Qumak S.A. notowanej na giełdzie na projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu.

- Jest to bardzo ważne wydarzenie, którego efektem będzie wiedza jak, gdzie, z jakim prawdopodobieństwem może wystąpić zagrożenie w postaci powodzi lub podtopienia. ISOK to będzie także absolutnie świetne narzędzie dla samorządów wspierające planowanie przestrzenne i doskonała skarbnica informacji potrzebnych w działaniach sztabów kryzysowych, aby minimalizować straty – powiedział Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podczas podpisywania umowy.

- Moje zainteresowanie projektem ISOK wynika z dwóch powodów. Po pierwsze jako minister ds. cyfryzacji i szef Komitetu ds. Cyfryzacji jestem zainteresowany działaniami, które wykorzystują projekty informatyczne w zarządzaniu administracją. Po drugie, jako minister odpowiedzialny za administrację publiczną razem z wojewodami doskonale zdajemy sobie sprawę jakie znaczenie dla przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych ma szybka informacja -  powiedział Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.

- Rozpoczęła się budowa najnowocześniejszego systemu informatycznego w Polsce będącego wsparciem osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – poinformował Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  - System będzie wspomagał podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych (m.in. powodzi i podtopień).


System ISOK jest kluczowym elementem złożonego Projektu pod nazwą „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (Projekt ISOK), prowadzonego przez konsorcjum, którego liderem jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

- Projekt ISOK ma na celu konsolidację informacji o zagrożeniach (m.in. o powodzi) i umieszczenie ich w jednym miejscu, w profesjonalnym systemie informatycznym – powiedział Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej -  Niezmiernie się cieszę, że dziś podpisaliśmy tą jakże istotną umowę na budowę systemu informatycznego, który będzie nowoczesną platformą informacji stanowiącą główne narzędzie do wsparcia zarządzania kryzysowego zarówno dla administracji, jak i indywidualnego obywatela.

- Dzięki systemowi ISOK będziemy mogli przewidywać i oceniać skalę szkód nie tylko z 24-o, ale już z 72-o godzinnym wyprzedzeniem. To zupełnie inna jakość zarządzania kryzysowego – dodał minister Michał Boni.

Postępowanie o zamówienie publiczne zostało przeprowadzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę – firmę Qumak S.A. Zakończenie realizacji projektu o wartości 50 640 475,61 zł netto (62.287.785,00 zł brutto) jest przewidziane na dzień 31 grudnia 2014 r.

- Rozpoczynamy realizację projektu informatycznego, który ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli i kraju.  Jesteśmy zaszczyceni, że jako spółka technologiczna, możemy uczestniczyć w tak ważnym dla całego państwa projekcie. Dla nas jest to zadanie priorytetowe, a jego realizacja będzie wymagała zaangażowania wiedzy, doświadczenia i kompetencji wielu naszych specjalistówpoinformował Paweł Jaguś, Prezes Zarządu Qumak. - W swojej historii wdrażaliśmy wiele projektów z zakresu zaawansowanych technologii w sektorze publicznym, w tym także o znaczeniu strategicznym dla kraju – dodał Prezes Jaguś.

- ISOK to narzędzia do przewidywania wystąpienia skutków powodzi. To również doskonała informacja dla inwestorów, którzy planują swoje inwestycje, jak i dla obywateli, którzy będą mogli w łatwy i dostępny sposób sprawdzić, gdzie są tereny zalewowe i gdzie nie należy budować - podkreślił szef resortu MAiC.

System ISOK będzie w sposób zasadniczy wspierał wypełnienie głównych zobowiązań wdrożeniowych Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim), które polegają na konieczności publicznego udostępniania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP), map zagrożenia powodziowego (MZP), map ryzyka powodziowego (MRP) i planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Opracowywane są także mapy zagrożeń meteorologicznych i mapy innych zagrożeń, ortofotomapy obszarów miejskich oraz budowany jest numeryczny model terenu z wykorzystaniem skanningu laserowego LIDAR.

- Dzięki zaangażowaniu specjalistów i naukowców z KZGW, IMGW, GUGiK, Instytutu Łączności i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wiele już zostało zrobione i za to serdecznie dziękuję. Teraz większość pracy jest przed informatykami. Nasze oczekiwania są ogromne, ale efekt będzie wart waszej pracy. Będzie to jeden z najnowocześniejszych jeśli nie najnowocześniejszy system w Europie. Proszę abyście mieli świadomość, że uczestniczycie w tworzeniu czegoś co będzie służyło każdemu mieszkańcowi naszego kraju – podkreślił minister Gawłowski.

System ISOK stanie się także elementem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) i będzie wykorzystywał dane referencyjne udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), a także oprogramowanie stworzone na potrzeby tworzenia KIIP znajdujące się w dyspozycji GUGiK (które zostanie udostępnione Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia).

W ramach zrealizowanych prac opracowano już wstępną ocenę ryzyka powodziowego oraz wykonano przekroje poprzeczne (korytowe) rzek, a także opracowano Mapę Podziału Hydrograficznego Polski.

Głównymi użytkownikami powstającego Systemu ISOK będą następujące grupy:

  1. odbiorcy wewnętrzni, będący zarazem głównymi użytkownikami Systemu i konsorcjantami (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej / Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB; Główny Urząd Geodezji i Kartografii; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa),
  2. odbiorcy zewnętrzni, wśród których zidentyfikowano odbiorców ustawowych, odbiorców związanych z zarządzaniem kryzysowym (CZK, WCZK, PCZK, GCZK, Służby), odbiorców związanych z planowaniem (Urzędy Wojewódzkie, Powiatowe, Gminne),
  3. mieszkańcy.

Projekt „Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kwotą w wysokości 204 mln zł. Budżet państwa finansuje budowę systemu w kwocie 36 mln zł, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 60 mln zł. Łącznie wartość projektu to kwota w wysokości 300 mln zł.

www.isok.gov.pl

***

Informacja o spółce Qumak S.A.


Qumak to polska spółka giełdowa, czołowy integrator polskiego rynku teleinformatycznego. Firma projektuje, realizuje i serwisuje innowacyjne rozwiązania informatyczne i technologiczne. Wiedza eksperckiej kadry i partnerstwo ze światowymi liderami technologicznymi sprawiają, że spółka dysponuje unikalnym na polskim rynku potencjałem. Odbiorcami firmy są instytucje i urzędy administracji publicznej, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i korporacje działające w sektorach m.in.: telekomunikacyjnym, bankowo-finansowym, energetycznym, przemysłowym czy budowlanym.

 
Pliki do pobrania:
 
Zobacz dołączoną galerię: