Mapy zagrożeń meteorologicznych

Mapy zagrożeń meteorologicznych

Dodany:13.05.2013,

Mapy zagrożeń meteorologicznych będą na bieżąco (z aktualizacją prognozy co 12 godzin) informować o obszarach narażonych na potencjalne zagrożenie wybranymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Będą one prezentowane na mapach prognostycznych na okres do 48 godzin (mapy operacyjne). Niezależnie będą również prezentowane mapy potencjalnych zagrożeń meteorologicznych wykonanych na podstawie analizy klimatologicznej (mapy historyczne).

W ramach zadania opracowane zostanie 8 produktów map zagrożeń meteorologicznych:

  • P8.1: Zagrożenia termiczne
  • P8.2: Intensywne opady atmosferyczne
  • P8.3: Silny wiatr
  • P8.4: Mgła
  • P8.5: Gołoledź
  • P8.6: Burze z gradem
  • P8.7: Sadź
  • P8.8: Opad śniegu


Każdy produkt (pakiet map dla danego zagrożenia) będzie składał się z trzech komponentów: map historycznych, map operacyjnych oraz materiału uzupełniającego.

Mapy historyczne przedstawiać będą zróżnicowanie przestrzenne wartości ekstremalnych określonych zjawisk wyznaczonych prawdopodobieństwem, ich występowania na obszarze Polski oraz prawdopodobieństwo występowania wartości powyżej określonych wartości progowych w wybranych sezonach – zagrożenia termiczne, intensywne opady atmosferyczne, opady śniegu, silny wiatr. W przypadku zjawisk atmosferycznych: burze z gradem, mgła, sadź, gołoledź przedstawiać będą częstość występowania zjawiska na wybranych stacjach na obszarze Polski oraz prawdopodobieństwo występowania warunków sprzyjających powstawaniu zjawiska.

Mapy operacyjne powstawać będą w systemie ISOK (w trybie automatycznym) na podstawie opracowanych algorytmów opisujących występowanie zagrożeń meteorologicznych. Algorytmy pozwalać będą na generowanie map prognozujących prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zagrożeń (zagrożenia termiczne, intensywne opady, silny wiatr, opad śniegu) lub wystąpienia warunków sprzyjających pojawianiu się zjawiska (burze z gradem, mgła, sadź, gołoledź). Zostaną wyznaczone klasy zagrożenia na podstawie wyników modelu prognostycznego ALADIN na najbliższe 12, 24 i 48 godzin.

Materiał uzupełniający, stanowić będą opisy zagrożeń związanych z występowaniem ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych wzbogacone o dodatkowy materiał graficzny (wykresy, tabele). W szczególności będzie to definicja/opis zjawiska, warunki sprzyjające jego występowaniu, identyfikacja/definicja zagrożenia związanego z występowaniem zjawiska, zróżnicowanie sezonowe występowania zjawiska i zagrożenia oraz przykładowe zanotowane dotychczas przypadki ekstremalne. Materiał ten będzie pomocą w analizie i interpretacji map zagrożeń meteorologicznych.

 

MAPY HISTORYCZNE
ocena zróżnicowania przestrzennego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
Zagrożenia termiczne
Intensywne opady atmosferyczne
Opad śniegu
Silny wiatr

Burze z gradem
Mgła
Gołoledź
Sadź
 Mapy prezentować będą wybrane kwantyle wartości analizowanych elementów
oraz częstość występowania dni powyżej określonego progu wartości
Mapy prezentować będą częstość występowania dni z analizowanym zagrożeniem lub prawdopodobieństwo występowania warunków sprzyjających powstawaniu zjawiskaMAPY OPERACYJNE
prognozowanie zagrożeń związanych
z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych na obszarze Polski

Mapy prezentować będą regiony o bardzo dużym, dużym, umiarkowanym i słabym
zagrożeniu wystąpieniem danego zjawiska lub warunków sprzyjających wystąpieniu zjawiskaKonsorcjant odpowiedzialny za realizację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

Planowany termin: Zakończono opracowanie map historycznych i algorytmów automatycznego tworzenia map operacyjnych. Termin implementacji i udostępnienia map użytkownikom zależny jest od daty uruchomienia systemu informatycznego ISOK.