Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW)

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW)

Dodany:04.05.2013,

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Prezesowi KZGW podlega 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, których dyrektorzy są także organami administracji rządowej w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych. Do obowiązków Prezesa KZGW należy wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), planów gospodarowania wodami, programów wodno-środowiskowych oraz warunków korzystania z wód. Prezes odpowiada za utrzymanie większości wód powierzchniowych w Polsce. Odpowiada także za wdrożenie Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE), w tym za przygotowanie do grudnia 2011 r. wstępnej oceny ryzyka powodziowego i do grudnia 2013 r. map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Produkty te są przedmiotem realizacji w projekcie ISOK. Prezes KZGW ma także obowiązek wykonania do grudnia 2015 r. planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

 
 
Adres strony www: