Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Dodany:04.05.2013,

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), którego początki działalności sięgają roku 1919, jest jednostką badawczo-rozwojową. Wśród podstawowych zadań Instytutu wymienić należy prowadzenie prac naukowo- badawczych oraz służb publicznych na rzecz społeczeństwa, gospodarki i środowiska w zakresie osłony hydrologiczno- meteorologicznej, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych, gospodarki ściekowej i innych. Swoje zadania Instytut realizuje za pośrednictwem Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Służby Technicznej Kontroli Zapór, współpracujących ściśle z wyspecjalizowanymi komórkami naukowymi.

Obok działalności badawczej i rozwojowej Instytut realizuje szereg prac wdrożeniowych, utrzymuje sieć obserwacyjno-pomiarową, opracowuje prognozy i ekspertyzy.

IMGW jest członkiem Światowej Organizacji Meteorologicznej oraz innych wyspecjalizowanych organizacji ONZ. Zadania statutowe IMGW dotyczą prognozowania i wczesnego ostrzegania o zjawiskach i katastrofach naturalnych, występujących w atmosferze i hydrosferze, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia i życia ludzi i ich mienia.

 
 
Adres strony www: