Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB)

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB)

Dodany:04.05.2013,

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB), prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki, w tym z zakresu planowania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, szerokopasmowych sieci dostępowych i sieci optycznych, bezpieczeństwa sieci i usług, zarządzania sieciami, projektowania metod komputerowych dla wspomagania decyzji i metod zarządzania wiedzą, kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, sieci i systemów, oprogramowania dla telekomunikacji i technik informacyjnych, optoelektroniki, rozwoju systemów łączności specjalnej, szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa państwa.

Instytut realizuje projekty badawcze finansowane ze środków krajowych i unijnych, projekty badawcze i wdrożeniowe na rzecz podmiotów gospodarczych, projekty międzynarodowe, usługi badawcze i certyfikacyjne wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji oraz działalność ekspercką i doradczą na rzecz administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

 
 
Adres strony www: