Aktualności

„MĄDRY POLAK PRZED WODĄ” – konferencja o produktach projektu ISOK

Dodany:04.12.2015,
– Budowa systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych. Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu położono na wspomaganie zarządzania ryzykiem powodziowym, co służyć będzie zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zjawiska powodzi w Polsce – powiedziała Iwona Koza, Prezes KZGW podczas otwarcia konferencji „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”. W ramach konferencji która odbyła się 3 grudnia 2015 r. w ATM Studio w Warszawie, zrealizowana została również debata „ILE WIEMY O POWODZIACH? – wiedza dla bezpieczeństwa”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, a także instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK oraz wykorzystujących Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele nauki czołowych polskich uczelni i instytutów naukowych, mediów oraz instytucji finansujących projekt.

Celem konferencji było podkreślenie znaczenia i roli informacji o zagrożeniach, w szczególności powodziowych. Uczestnicy  mogli dowiedzieć się więcej na temat projektu ISOK, jego możliwości zastosowania, produktów oraz etapie rozwoju, na jakim się znajduje. Pokrótce opisano również, jak będzie się on rozwijał w przyszłości oraz dlaczego jest tak ważny dla społeczeństwa.

Najważniejszym punktem konferencji była debata - "ILE WIEMY O POWODZIACH? – wiedza dla bezpieczeństwa, w której udział wzięli jako prelegenci: Klara Ramm Szatkiewicz - Kierownik Projektu ISOK z KZGW, Profesor Andrzej Tiukało - Kierownik Centrum Badawczego IMGW-PIB, , Krzysztof Dąbrowski z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Tomasz Zubilewicz - prezenter pogodowy TVN.

Najistotniejszym wnioskiem z debaty było podsumowanie wygłoszone przez prowadzącego dziennikarza Marka Zająca, że „korzystając z produktów Informatycznego Systemu Osłony Kraju rzeczywiście można stać się Polakiem mądrym przed wodą i uniknąć nadzwyczajnych zagrożeń wywołanych zjawiskami meteorologicznymi. Konferencja powinna odbić się szerokim echem, tak by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Prewencja może uratować nasze życia i dobra materialne, a ISOK jest dla niej najcenniejszym narzędziem”.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji i filmu z konferencji oraz filmów o projekcie:

 

Filmy o projekcie:

Wersja skrócona


 

Forma Publicystyczna


 

Felieton informacyjny

 

Relacja z konferencji „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ”

 
Pliki do pobrania:
 
Zobacz dołączoną galerię: