Aktualności

KZGW zbadał wiedzę Polaków

Dodany:28.10.2015,
Czy wiemy, jak groźne dla naszego życia i zdrowia są wszelkie zjawiska atmosferyczne? Odpowiedź wydaje się oczywista. Jednak większość społeczeństwa ciągle nie ma świadomości tego, że żywioł jakim jest woda, może być naszym wrogiem numer jeden. KZGW w badaniu społecznym znacząco poszerzył naszą wiedzę o stanie świadomości mieszkańców naszego kraju na temat zagrożenia powodziowego.

Co wiemy o powodziach?

Zaledwie 36% osób uważa, że wie dużo na temat zagrożenia powodziowego, a tylko co czwarty badany przyznaje, że mało wie na ten temat. Większą wiedzę na temat zagrożenia powodziowego deklarują mężczyźni oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej. Internet to główne źródło wiedzy na temat zagrożenia powodzią – twierdzi tak połowa badanych. Co trzeci uczestnik badania wymienia również telewizję i radio. Ponownie Internet jest potencjalnym źródłem wyszukiwania informacji na temat zagrożenia powodzią – takiego zdania jest 83% respondentów, którzy deklarują niski poziom wiedzy na ten temat. 1/3 badanych uważa, że poszukiwałaby wiedzy w telewizji, radiu oraz w urzędzie gminy, miasta i dzielnicy. Co piąty badany szukałby informacji na stronie powodz.gov.pl. 62% uważa, że szkoła przekazała im niewystarczającą wiedzę na temat powodzi w Polsce. Kobiety częściej są takiego zdania, jak również osoby w przedziale wiekowym 26-35 lat. Zdecydowana większość badanych osób chce poszerzyć swoją wiedzę o zagrożeniu powodziowym. Uczestnicy badania chcieliby przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat instrukcji reagowania w przypadku powodzi – 55% wskazań.

 

Skuteczne działania przeciwpowodziowe

Wśród wszystkich osób najczęściej pojawia się aspekt poszerzenia wiedzy odnośnie instrukcji reagowania w przypadku wystąpienia powodzi i postępowania po powodzi. Każdy obywatel może podejmować działania zmniejszające skutki powodzi – takiego zdania jest co drugi uczestnik badania. Co piąty respondent jest zdania, że tylko osoby, które zamieszkują tereny zagrożone powodzią lub mające tam posesje mogą realizować działania, które zapobiegają występowaniu powodzi. Najskuteczniejszym działaniem przeciwpowodziowym według badanych jest przystosowanie posiadanej zabudowy do powodzi, w tym jej zabezpieczenie – 62% odpowiedzi. Niemal połowa respondentów (43%) deklaruje znajomość instytucji odpowiadających za ochronę przeciwpowodziową. Respondenci ci najczęściej wskazują wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.