Aktualności

Konferencja - Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

Dodany:28.11.2012,
W dniu 28.11.2012 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja pt. ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”. W konferencji uczestniczyło ponad 300 ważnych przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych oraz instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK z całej Polski.

Gościem honorowym był Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, który wygłosił krótkie przemówienie, podkreślając że projekt ISOK jest jednym z najważniejszych prowadzonych w naszym kraju.

"Pamiętamy powodzie z 1997 i 2010 r. i ich konsekwencje, zdarzenia pogodowe o bardzo punktowym charakterze, które nauczyły nas bardzo wiele. Nauczyły nas tego, że tam gdzie możemy przewidywać, tam gdzie możemy trochę wcześniej wiedzieć, analizując różne scenariusze, związane z zagrożeniami powodziowymi, (...) tam jesteśmy lepiej przygotowani" - powiedział minister.

Minister Boni podkreślił, że ISOK jest projektem, który w nowoczesny sposób pozwoli nie tylko "szacować ryzyko (..), nie tylko przewidywać możliwe zagrożenia (...), ale (umożliwi - PAP) powiadamianie wszystkich partnerów uczestniczących w potencjalnym zagrożeniu".

Szef MAC dodał, że kluczowa w tym procesie jest wiedza samorządów, która pozwoli lepiej reagować na zaistniałe bądź potencjalne zagrożenia powodziowe i meteorologiczne. "Rzetelna wiedza, dobre analizy, dobry system przekazywania informacji drogą (...) cyfrową, wydaje się kluczem do tego, abyśmy w ciągu najbliższych kilku lat umieli zrobić kilka rzeczy, np.: lepiej przygotowywać zasoby, służby czy dokonać odpowiednich zmian w planach zagospodarowywania przestrzennego" - zaznaczył.

W konferencji udział również wzięli m.in. Jadwiga Rotnicka i Jan Michalski, przedstawiciele Senatu RP; Włodzimierz Karpiński, Sekretarz Stanu w MAiC oraz Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Gen. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; Kazimierz Bujakowski, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Małgorzata Skucha i Władysław Jan Majka, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Lesław Skrzypczyk, Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego i Dyrektor Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz prof. Marek Gromiec, Stały Doradca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; naukowcy i eksperci reprezentujący liczne placówki badawcze, przedstawiciele władz samorządowych, Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, reprezentanci KZGW, IMGW, GUGiK oraz przedstawiciele media.

Przed rozpoczęciem konferencji odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego Janusz Wiśniewski, p.o. Prezesa KZGW zaprezentował licznie zgromadzonym dziennikarzom postępy w budowie systemu ISOK i opowiedział o kolejnych etapach zaplanowanych prac w projekcie ISOK.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresami:

http://www.ekonomia24.pl/artykul/956308.html?print=tak&p=0

http://www.newseria.pl/news;q=ISOK

http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/informatyczny-system-oslony-kraju-przed-nadzwyczajnymi-zagrozeniami-ruszy-do-konca-2014-r

 
Pliki do pobrania:
 
Zobacz dołączoną galerię: