• Centrum operacyjne wersja BETA + LUDZIE w2

Aktualności
5 marca
20 14
Projekt ISOK prezentowany na targach CeBIT 2014 W dniach 10-14 marca 2014 r. odbędzie się w Hanowerze kolejna edycja Targów CeBIT, których tegorocznym tematem przewodnim będzie Datability, czyli możliwość korzystania z dużych ilości danych (big data) w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. czytaj więcej
 
 
22 grudnia
20 13
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego Powódź jest zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec. Powodzie występowały w przeszłości i z pewnością będą występować w przyszłości. Całkowite wyeliminowanie zagrożenia powodziowego nie jest możliwe. Można jedynie podejmować działania ograniczające ryzyko wystąpienia negatywnych skutków przepływu wód powodziowych. czytaj więcej
 
 
29 sierpnia
20 13
Budowa systemu informatycznego dla projektu ISOK rozpoczęta Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z władzami spółki Qumak S.A. notowanej na giełdzie na projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu. czytaj więcej
 
 
1 sierpnia
20 13
Projekt ISOK podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego W dniu 31 lipca 2013 r. Witold Sumisławski Prezes KZGW zaprezentował projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) i możliwości wykorzystania jego produktów przez jednostki samorządu terytorialnego np. w zakresie przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego. czytaj więcej
 
 
28 czerwca
20 13
Projekt ISOK prezentowany we Florencji na INSPIRE 2013: The Green Renaissance W dniach 24-27 czerwca b.r. w centrum kongresowym Firenze we Florencji (Włochy) odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana INSPIRE 2013: The Green Renaissance. czytaj więcej
 
 
 
 
O projekcie

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.

Materiały prasowe
Media o projekcie
Newsletter
Partnerzy konsorcjum
Lider Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Główny Urząd
Geodezji i Kartografii
Instytut Łączności
Państwowy Instytut Badawczy
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Projekt: „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
http://www.poig.gov.pl/

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Funduszy Strukturalnych
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
http://7poig.mac.gov.pl/

Instytucja Wdrażająca
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a
02-517 Warszawa
http://www.wwpe.gov.pl/

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej