• Centrum operacyjne wersja BETA + LUDZIE w2

Aktualności
24 czerwca
20 14
Konferencja dotycząca opracowania i wykorzystania Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego
W dniu 24 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Opracowanie i wykorzystanie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.” czytaj więcej
 
 
11 kwietnia
20 14
Komisja Europejska zatwierdziła duże projekty informatyczne, w tym ISOK W dniu 9 kwietnia KE zdecydowała o przyznaniu Polsce łącznie 179 mln euro na dwa projekty dot. informatyzacji i cyfryzacji. Oba projekty są finansowane w ramach priorytetu Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w polskim programie regionalnym „Innowacyjna Gospodarka”. czytaj więcej
 
 
5 marca
20 14
Projekt ISOK prezentowany na targach CeBIT 2014 W dniach 10-14 marca 2014 r. odbędzie się w Hanowerze kolejna edycja Targów CeBIT, których tegorocznym tematem przewodnim będzie Datability, czyli możliwość korzystania z dużych ilości danych (big data) w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. czytaj więcej
 
 
22 grudnia
20 13
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego Powódź jest zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec. Powodzie występowały w przeszłości i z pewnością będą występować w przyszłości. Całkowite wyeliminowanie zagrożenia powodziowego nie jest możliwe. Można jedynie podejmować działania ograniczające ryzyko wystąpienia negatywnych skutków przepływu wód powodziowych. czytaj więcej
 
 
29 sierpnia
20 13
Budowa systemu informatycznego dla projektu ISOK rozpoczęta Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisał umowę z władzami spółki Qumak S.A. notowanej na giełdzie na projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu. czytaj więcej
 
 
 
 
O projekcie

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.

Materiały prasowe
Media o projekcie
Newsletter
Partnerzy konsorcjum
Lider Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Główny Urząd
Geodezji i Kartografii
Instytut Łączności
Państwowy Instytut Badawczy
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Projekt: „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
http://www.poig.gov.pl/

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Funduszy Strukturalnych
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
http://7poig.mac.gov.pl/

Instytucja Wdrażająca
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a
02-517 Warszawa
http://www.wwpe.gov.pl/

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej