• Debata - Ile wiemy o powodziach? Wiedza dla bezpieczeństwa.

  • Centrum operacyjne wersja BETA + LUDZIE w2

 
Aktualności
9 listopada
20 18
Zawarto umowę na dokończenie systemu ISOK 6 listopada Wody Polskie zawarły w imieniu własnym i IMGW umowę z firmą GISPartner sp. z o.o. na dokończenie budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). System zostanie wdrożony do 15 lutego 2019 r. Umowę zrealizuje konsorcjum, w skład którego poza GISPartner Sp. z o.o. (lider) wchodzi również Engave S.A i TPM Services Sp. z o.o. czytaj więcej
 
 
29 czerwca
20 16
Odstąpienie od umowy na 5 etap systemu ISOK W związku ze znaczącą (od 30 czerwca 2015 roku) zwłoką Wykonawcy - Qumak S.A. w wykonaniu zamówienia obejmującego „projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu” Zamawiający w dniu 28 czerwca 2016 roku podjął decyzję o częściowym odstąpieniu od umowy (w części dotyczącej całego Etapu 5). czytaj więcej
 
 
16 grudnia
20 15
Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami coraz bliżej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadził ostatnie testy i odebrał prace czwartego, przedostatniego etapu budowy systemu informatycznego ISOK. Wykonawca, firma Qumak, zakończyła pracę nad wersją pilotażową systemu. czytaj więcej
 
 
4 grudnia
20 15
„MĄDRY POLAK PRZED WODĄ” – konferencja o produktach projektu ISOK
– Budowa systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych. Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu położono na wspomaganie zarządzania ryzykiem powodziowym, co służyć będzie zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zjawiska powodzi w Polsce – powiedziała Iwona Koza, Prezes KZGW podczas otwarcia konferencji „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”. W ramach konferencji która odbyła się 3 grudnia 2015 r. w ATM Studio w Warszawie, zrealizowana została również debata „ILE WIEMY O POWODZIACH? – wiedza dla bezpieczeństwa”. czytaj więcej
 
 
18 listopada
20 15
ISOK na Targach Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA
Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA oraz Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS dobiegły końca. ISOK jak na innowacyjny w skali Europy projekt przystało oczywiście prezentowany był również podczas tego wydarzenia. czytaj więcej
 
 
28 października
20 15
KZGW zbadał wiedzę Polaków
Czy wiemy, jak groźne dla naszego życia i zdrowia są wszelkie zjawiska atmosferyczne? Odpowiedź wydaje się oczywista. Jednak większość społeczeństwa ciągle nie ma świadomości tego, że żywioł jakim jest woda, może być naszym wrogiem numer jeden. KZGW w badaniu społecznym znacząco poszerzył naszą wiedzę o stanie świadomości mieszkańców naszego kraju na temat zagrożenia powodziowego. czytaj więcej
 
 
26 października
20 15
ISOK na Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON
Podczas tegorocznej edycji Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który odbył się w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (26-27.10), prezentowany był Informatyczny System Osłony Kraju. czytaj więcej
 
 
 
 
O projekcie

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.

Materiały prasowe
Media o projekcie
Newsletter
Partnerzy konsorcjum
Lider Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Główny Urząd
Geodezji i Kartografii
Instytut Łączności
Państwowy Instytut Badawczy
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Projekt: „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
http://www.poig.gov.pl/

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Funduszy Strukturalnych
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
http://7poig.mac.gov.pl/

Instytucja Wdrażająca
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a
02-517 Warszawa
http://www.wwpe.gov.pl/

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej