• Centrum operacyjne wersja BETA + LUDZIE w2

Aktualności
15 kwietnia
20 15
Przekazanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego organom administracji Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że przekazanie ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r. Pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu MZP i MRP opublikowane zostały mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie pdf. czytaj więcej
 
 
10 października
20 14
O projekcie ISOK podczas XIII Ogólnopolskiej Szkoły Nadzwyczajnych Zagrożeń W dniach od 7 do 9 października 2014 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB) w Oddziale w Krakowie odbyła się XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń pt. „Zarządzanie w warunkach kryzysowych”, którą otworzył prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski, Opiekun Naukowy Szkoły Zastępca Dyrektora ds. Badawczych. czytaj więcej
 
 
24 czerwca
20 14
Konferencja dotycząca opracowania i wykorzystania Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego
W dniu 24 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Opracowanie i wykorzystanie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.” czytaj więcej
 
 
11 kwietnia
20 14
Komisja Europejska zatwierdziła duże projekty informatyczne, w tym ISOK W dniu 9 kwietnia KE zdecydowała o przyznaniu Polsce łącznie 179 mln euro na dwa projekty dot. informatyzacji i cyfryzacji. Oba projekty są finansowane w ramach priorytetu Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w polskim programie regionalnym „Innowacyjna Gospodarka”. czytaj więcej
 
 
5 marca
20 14
Projekt ISOK prezentowany na targach CeBIT 2014 W dniach 10-14 marca 2014 r. odbędzie się w Hanowerze kolejna edycja Targów CeBIT, których tegorocznym tematem przewodnim będzie Datability, czyli możliwość korzystania z dużych ilości danych (big data) w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. czytaj więcej
 
 
 
 
O projekcie

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.

Materiały prasowe
Media o projekcie
Newsletter
Partnerzy konsorcjum
Lider Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Główny Urząd
Geodezji i Kartografii
Instytut Łączności
Państwowy Instytut Badawczy
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Projekt: „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
http://www.poig.gov.pl/

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Funduszy Strukturalnych
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
http://7poig.mac.gov.pl/

Instytucja Wdrażająca
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a
02-517 Warszawa
http://www.wwpe.gov.pl/

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej